Vetenskaplig uppsats

På senare år har det blivit allt vanligare med filmer som har en stor twist eller en handling som känns osammanhängande och lämnar tittaren i ett tillstånd där hen alls vet vad som försiggår.

Syftet med vår uppsats är att undersöka skillnaden mellan puzzle – och twist film, samt att se om det går att tillämpa det till en egen genre. Vad krävs egentligen för att en film skall kategoriseras som puzzle – eller twistfilm? Vad behöver den innehålla och hur ska den vara uppbyggd rent strukturellt? Vi vill forska om det här därför att vi har märkt att gränsen mellan de två är sv år att bedöma.

Our purpose with this essay is to determent the differences between puzzle and twist films, and see if they can work as their own separate genres. We want to make the terms more ordinary and useful for the audience and workers in the film business. To do so we analyzed three movies that are very much alike but still have much dissimilarity and put them against what we’ve learned from books and our own aspect about what a puzzle and twist film should contain.

Other subjects that we discuss are, for an example, why these films are so popular, where the expressions have their origins and complex storytelling in contrast to the classic structure. The result of our research shows that you can divide the two categories from each other and place puzzle films as a subgenre to other more known and more used genres. In a distance future we hope that puzzle films may be used on the back of DVD: s to describe what kind of movie it is.

Keywords : Puzzle films, twist films, mindfuck, narrative structure, complex narrative, Memento, Mulholland drive, The sixth sense and genre.

Författare: Jonathan Knappe och Jonathan Ståhl

PDF: Vetenskaplig uppsats – Jonathan Knappe & Jonathan Ståhl