Natural Born Killers

En skoluppgift där vi skulle efterlikna en scen från en film. I detta fall Natural Born Killers. I scenen intervjuar reportern Wayne Gale (Robert Downey Jr.) karaktären Mickey Knox (Woody Harrelson) i ett fängelse. I scenen experimenterar samt använder dem många olika ljussättningar och vinklar. Mina arbetsroller var att ta ljud och ljussätta scenen.